Lọc sản phẩm

Medoc Wine

Đó là khu vực Médoc bao gồm các tên gọi các vùng nhỏ với tên Pauillac, Margaux, St. Estephe và St. Julien. Là một nhãn hiệu lớn, nó có chứa các lâu đài Theo phong cách cùng các tên tuổi nhỏ hơn, giá nhỏ hơn tại mục tiêu. Có hai khu vực của Médoc – Hà Lan Médoc (hoặc thấp hơn-Médoc) và Médoc Haut (hoặc trên-Médoc) – N Với những cái tên như Hà Lan Médoc là độ cao thấp (chưa phía Bắc) và Haut Médoc là độ cao cao hơn (phía nam mục đích Médoc Hạ). Hầu hết các loại rượu vang chất lượng đến từ Haut Médoc, mặc dù nhiều loại rượu vang mang theo chỉ là tên Médoc.

Chateau Pedesclaux(Vang Pháp)

Chateau Pedesclaux(Vang Pháp)

Chateau Pedesclaux(Vang Pháp) Nho được thu hoạch hoàn toàn bằng thủ công, ngâm lạnh ở mức 3 độ...
Lượt xem: 0

Liên hệ