Lọc sản phẩm

Montepulciano Wine

Montepulciano là trồng nhiều rượu vang đỏ thứ hai của Ý, chỉ đứng sau trước Sangiovese và Barbera. rượu vang Phổ biến của nó là cho cả hai phong cách tiếp cận của các loại rượu nó tạo ra, và vì sự đa dạng Cung cấp cho sản lượng đáng tin cậy cao.