Lọc sản phẩm

Beaujolais Wine – Pháp

Vùng nho Beaujolais Wine – Pháp

Vùng nho Beaujolais Wine – Pháp

Ngày: 17-09-2015

 Vùng nho Beaujolais Wine – Pháp Beaujolais Wine – Pháp  là một vùng rượu vang quan trọng của miền đông nước Pháp, nổi tiếng được làm  từ  loại nho Gamay. Beaujolais  Wine được lấy tên từ tên của một khu […]

Xem tiếp