Lọc sản phẩm

Bia Bush 330ml

Bia Bush 330ml

Bia Bush 330ml

Ngày: 10-11-2015

Vài nét về bia Bush 330ml Bia Bush 330ml được tạo ra vào năm 1933 bởi Alfred Dubuisson, grand-cha của nhà sản xuất bia gia đình hiện nay, Hugues. Tên ban đầu là “Bush Bia 24 °” (mật độ trong […]

Xem tiếp