Lọc sản phẩm

Bia rocherfort 8

Bia rocherfort 8

Bia rocherfort 8

Ngày: 10-11-2015

Tìm hiểu về bia rocherfort 8 Bia Rochefort 8 có nắp màu xanh lá cây, bia nâu, với nồng độ 9,2% . Màu vàng nhạt, với nhiều trái cây và một số lượng nhỏ của Demi-Sec. Sự đa dạng này tạo […]

Xem tiếp