Lọc sản phẩm

Blaye Wine

Vùng nho Blaye Wine – Pháp

Vùng nho Blaye Wine – Pháp

Ngày: 19-09-2015

Vùng nho Blaye Wine – Pháp Vùng nho Blaye Wine – Pháp nằm dài 32km về phía bắc của thành phố Bordeaux. Blaye Wine là 1 loại Vang Pháp phổ biến ở Bordeaux. Blaye là một thành phố lịch sử […]

Xem tiếp