Lọc sản phẩm

Vang Nổ cao cấp từ Mỹ

Spakling Domaine Laurier Brut

Spakling Domaine Laurier Brut

Ngày: 31-07-2015

Spakling Domaine Laurier Brut là một sản phẩm rượu vang từ Công ty Rượu Bronco (Franzia) ở Ceres, CA … giống như Sparks Hacienda mà tôi  xem xét một thời gian trước đây. Spakling Domaine Laurier Brut cho thấy đó […]

Xem tiếp